Redakční rada

doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
IKEM, Pracoviště preventivní kardiologie, Praha

doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha

MUDr. Milan Kudyn
Praktický lékař pro děti a dorost, Praha

MUDr. Lubomír Nečas
Všeobecný praktický lékař, Zlín

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, FN Na Bulovce, Praha