Pokyny pro autory

  1. Uveďte stručný a výstižný název práce, tituly, akademické a vědecké hodnosti, plná jména a příjmení všech autorů, adresy pracovišť.
  2. Respektujte dohodnuté téma, maximální rozsah 4 - 6 normostran ((včetně všech příloh), zásady zpracování a termín dodání textu.
  3. Pište plynule, na celou šířku strany, normostrana: formát A4 s řádkováním 1,5; 60 znaků na řádek a 30 řádek na stránku, každou stranu označte arabskou číslicí.
  4. Volte písmo Times New Roman, velikost písma 12 bodů. Ke zvýraznění textu používejte kurzívu či tučné písmo, není vhodné podtrhávání ani prokládání písmen ve slovech.
  5. Klávesu ENTER používejte pouze k založení nového odstavce, nepoužívejte ji nikdy pro řádkování (to probíhá v editoru automaticky).
  6. Před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy, slova nikdy nerozdělujte pomlčkou.
  7. Rozlišujte číslice 1 a 0 od písmen I a O, závorky používejte pouze kulaté, hranaté mohou být pouze u citací literatury.
  8. Tabulky tvořte v tabulkovém režimu textového editoru (MS Word), tabulky a grafy v tabulkovém editoru (MS Excel), uveďte vždy číslo tabulky/grafu a její/jeho název, vysvětlivky umístěte pod tabulku/graf a vysvětlete použité zkratky.
  9. Fotografie a obrázky dodávejte ve formátu *.jpg nebo *.tif v rozlišení 300 dpi při reálné velikosti 1:1. Obrazovou dokumentaci MS Power Point převeďte také do formátu *.jpg nebo *.tif.
  10. VŽDY JE JEDNODUŠŠÍ SE CHYB VYVAROVAT NEŽ JE VYHLEDÁVAT A OPRAVOVAT.

Děkujeme jménem časopisu PRVNÍ LINIE za respektování těchto pokynů.