Ediční plán 2018

Aktuální ediční plán na rok 2018 je k dispozici na vyžádání na info@prvnilinie.cz.